Dein nächster Kurs
Registriere oder melde dich an um an einem Kurs teilzunehmen.
Kurse
today
10 a.m. - 11 a.m.
Gym 1
Thai/Kick Wolfgang
5 Plätze frei
5 p.m. - 7 p.m.
Bodyraum
Krafttraining Stephan
5 Plätze frei
5 p.m. - 6 p.m.
Gym 1
Jugend 12 - 16 Jahre Stephan
5 Plätze frei
6 p.m. - 7 p.m.
Gym 2
Muay Thai / Kickboxen (Anfänger) Marcel
voll
6:15 p.m. - 7:15 p.m.
Gym 1
Sparring Stephan
voll
7 p.m. - 8 p.m.
Gym 2
Grappling / MMA Thomas
5 Plätze frei
7 p.m. - 8 p.m.
Gym 3
Kung Fu Wolfgang
6 Plätze frei
8 p.m. - 9 p.m.
Gym 1
The Infamous Flo
13 Plätze frei
June 27, 2021
11 a.m. - noon
Gym 1
Kämpfer Stephan
11 Plätze frei
June 28, 2021
9 a.m. - 10 a.m.
Gym 1
Muay Thai / K1 Stephan
7 Plätze frei
10 a.m. - 11 a.m.
Gym 1
Thai/Kick Wolfgang
12 Plätze frei
4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Gym 1
Jugend 12 - 16 Jahre Peter
14 Plätze frei
4:45 p.m. - 5:45 p.m.
Gym 2
Muay Thai (Kinder 7 - 12 Jahre) Wolfgang
11 Plätze frei
5 p.m. - 7 p.m.
Bodyraum
Krafttraining Stephan
5 Plätze frei
5:45 p.m. - 6:45 p.m.
Gym 1
Muay Thai Anfänger Wolfgang
8 Plätze frei
6 p.m. - 7 p.m.
Gym 3
Muay Thai (Anfänger) Dirk
2 Plätze frei
6:15 p.m. - 7:15 p.m.
Gym 2
K1 / Kickboxen Stephan
voll
7 p.m. - 8 p.m.
Gym 1
MMA Peter
14 Plätze frei
7:15 p.m. - 8:15 p.m.
Gym 3
Kung Fu Wolfgang
6 Plätze frei
7:30 p.m. - 8:30 p.m.
Gym 2
Muay Thai / Kickboxen Dirk
6 Plätze frei
8 p.m. - 9 p.m.
Gym 1
Fortgeschritten Wolfgang
14 Plätze frei
June 29, 2021
10 a.m. - 11 a.m.
Gym 1
Thai/Kick Ibo
14 Plätze frei
4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Gym 2
Muay Thai (Kinder bis 7 Jahre) Dirk
14 Plätze frei
5 p.m. - 7 p.m.
Bodyraum
Krafttraining Stephan
6 Plätze frei
5:45 p.m. - 6:45 p.m.
Gym 1
Muay Thai (Anfänger) Dirk
12 Plätze frei
6:15 p.m. - 7:15 p.m.
Gym 2
K1 / Kickboxen Stephan
10 Plätze frei
6:15 p.m. - 7:15 p.m.
Gym 3
Muay Thai Marcel
5 Plätze frei
7:15 p.m. - 8:15 p.m.
Gym 1
Kämpfer Stephan
14 Plätze frei
7:15 p.m. - 8:15 p.m.
Gym 2
Muay Thai / Kickboxen Dirk
12 Plätze frei
June 30, 2021
10 a.m. - 11 a.m.
Gym 1
Thai/Kick Wolfgang
14 Plätze frei
4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Gym 1
Jugend 12 - 16 Jahre Peter
14 Plätze frei
4:45 p.m. - 5:45 p.m.
Gym 2
Muaythai 7 - 12 Jahre Wolfgang
13 Plätze frei
5 p.m. - 7 p.m.
Bodyraum
Krafttraining Stephan
6 Plätze frei
6 p.m. - 7 p.m.
Gym 3
Muay Thai / Kickboxen Dirk
6 Plätze frei
6 p.m. - 7 p.m.
Gym 1
Kämpfer / Fortgeschrittene Wolfgang / Peter
14 Plätze frei
6 p.m. - 7 p.m.
Gym 2
Muay Thai / K1 Anfänger Stephan
12 Plätze frei
7:15 p.m. - 8:15 p.m.
Gym 2
Muay Thai / Kickboxen (Frauen) Julia
13 Plätze frei
7:15 p.m. - 8:15 p.m.
Gym 1
Muay Thai / Kickboxen Dirk
14 Plätze frei
7:30 p.m. - 8:30 p.m.
Gym 3
Grappling / MMA Thomas
voll
8:15 p.m. - 9:15 p.m.
Gym 2
The Infamous Flo
14 Plätze frei
July 1, 2021
10 a.m. - 11 a.m.
Gym 1
Thai/Kick Ibo
14 Plätze frei
4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Gym 2
Muay Thai (Kinder bis 7 Jahre) Dirk
14 Plätze frei
5 p.m. - 7 p.m.
Bodyraum
Krafttraining Stephan
6 Plätze frei
5 p.m. - 6 p.m.
Gym 1
Muay Thai / K1 Erwachsene Stephan
14 Plätze frei
6 p.m. - 7 p.m.
Gym 1
Muay Thai Anfänger Wolfgang
13 Plätze frei
6:15 p.m. - 7:15 p.m.
Gym 2
K1 / Kickboxen Stephan
14 Plätze frei
6:15 p.m. - 7:15 p.m.
Gym 3
Muay Thai (Anfänger) Dirk
6 Plätze frei
7 p.m. - 8 p.m.
Gym 1
Thai- / Kickboxen (Frauen) Wolfgang
14 Plätze frei
7:15 p.m. - 8:15 p.m.
Gym 2
Muay Thai / Kickboxen (Fortgeschritten) Dirk
14 Plätze frei
8:15 p.m. - 9:15 p.m.
Gym 1
Kämpfer Stephan
14 Plätze frei
8:15 p.m. - 9:15 p.m.
Gym 2
MMA (Anfänger) Peter
14 Plätze frei